ทัวร์โรงงาน

โรงงานทั้งหมด
คลังวัสดุ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Blanking
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเจาะ
ขึ้นรูป Worshop
แขนหุ่นยนต์อัตโนมัติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการบรรจุ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบ
การทดสอบความแข็ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเคลือบผง
คลังสินค้าสินค้า
ห้องเก็บแม่พิมพ์